Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

Koaxiální přepěťové ochrany (lidově nazývané bleskojistky) se používají k ochraně citlivých vstupů (a nebo také výstupů např. při přenosu videosignálů ze venkovních kamer EZS připojených koax. kabely) u elektrických přístrojů a zařízení, které se navzájem propojují koaxiálními kabely. Z hlediska optimální ochrany objektů před bleskem platí pravidlo, že přepěťové ochrany se mají instalalovat co nejblíže místům přechodů mezi jednotlivými bleskovými zónami LPZ 0-LPZ 1. Tento požadavek je obvykle jednoduše splnitelný v nově stavěných objektech, ve kterých se s touto variantou počítá již v rámci projektu. Ale u starých instalací se z ryze praktických důvodů KPO obvykle instalují co nejblíže ke chráněným přístrojům. 

Obecné pravidlo pro všechny typy přepěťových ochran (nejen koaxiálních) říká, že pokud ochrany nejsou propojeny s EP, tak jsou nefunkční a chovají se tak jako by do chráněných obvodů nebylyvůbec připojeny!

Pro koaxiální přepěťové ochrany (KPO) to tak úplně neplatí. KPO chrání vnitřní vodič koaxiálního kabelu vůči jeho plášti VŽDY a to i v případě, že ochranná svorka KPO není připojena k přípojnému místu EP. To je dáno tím, že plášt koaxiálního kabelu je přes koaxiální konektor vždy nějak vodivě připojen ke kostře chráněného přístroje (s vyjímkou tzv. plovoucího vstupu) a toto propojení nekorektně "supluje" řádné ochranné pospojení. Pokud je chráněný přístroj P od výrobce vybaven svorkou GND (GROUND), pak ochrannou svorku KPO (šroub M5 s nalisovaným kabelovým okem) propojíme co nejkratším způsobem se svorkou GND a tato varianta zapojení je plnohodnotně ekvivalentní s připojením samostatným ochranným vodičem k přípojnému místu EP. Pokud je koax. kabel připojen ke vstupnímu konektoru (např. zásuvné desky do PC) a KPO není propojena se svorkou GND (u levných přístrojů svorka GND obvykle chybí) a nebo k přípojnému místu EP, pak část bleskového proudu tekoucí po plášti koax. kabelu a přes vstupní konektor do chráněného přístroje, pak musí dále protékat vnitřními tištěnými spoji až do místa připojení počitače k ochrannému vodiči PE(N) napájecí sítě nn. Z praktických důvodů (=rozměry tištěných spojů) nemohou být "neutrální vodiče" tištěných spojů desek PC dimenzovány na maximální hodnoty částí bleskových proudů (tištěný vodič takového spoje by musel mít šířku několika cm) a proto může dojít k jejich tepelnému přetížení a následnému odpaření. V případech blízkého úderu blesku škody způsobené tímto "špatným" připojením např. WiFi antény k internetové kartě v PC vždy převyšují náklady spojené s instalací připojení KPO samostatným izolovaným (žz) slaněným Cu ochranným vodičem k přípojnému místu EP.

V případech antén galvanicky nepropojených s vodiči jímací soustavy hromosvodu dle obr. 5 je tedy možné s výhodou využít k připojení KPO k EP vodičů PE(N) stávající elektoinstalace nn. Nejjednodušší způsob připojení ochranného vodiče od přepěťové ochrany k ochrannému vodičina pájecí sítě 230V/50Hz je např. pomocí normální kabelové zástrčky. Ochranný vodič se připojí na šroub ochranného kolíku zástrčky (zbývající dvě připojení pro L a N zůstanou volná) a zástrčku zasuneme do volné zásuvky pevného rozvodu nn nebo do volného "slotu" prodlužovací zásuvky, ze které je napájeno chráněné zařízení. Nevýhodou tohoto jednoduchého řešení je riziko, že když někdo neznalý bude potřebovat připojit další spotřebič do plně obsazeného "prodlužováku", tak si asi řekne: "Co to tady je za blbost?!" a zástrčku s ochranným vodičem odpojí.

Jistější je pevné připojení ochranného vodiče např. do instalační krabice zásuvky nebo do rozvodné krabice nn.

     

Ptejte se