Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

 

Katalogový list širokopásmové koaxiální přepěťové ochrany BrOK® SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT-B je přepěťová ochrana typ 1 ( svodič bleskového proudu tř. B), osazená plynovou bleskojistkou. Je určena k ochraně koaxiálních výstupů ze SAT konvertorů a vstupů do STA a TV přijímačů. Ochrana chrání připojené přístroje i při přímém úderu blesku do jímačů hromosvodové soustavy objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 μs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její důkladné elektrické připojení s ekvipotenciální přípojnicí EP objektu (obvykle k podružné přípojnici EP nebo k ochrannému vodiči PE rozvodu nn) nejkratším vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2.

Ochrana se připojuje mezi koax. svod od antény (nebo SAT konvertoru) a chráněný vstup STA nebo TV přijímač jako průchozí kabelová spojka s konektory typu F75/F-F.

Konstrukce ochrany zajišťuje spolehlivé svedení části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

Typové označení: SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

Katalogové označení: spkof75sattvb/ff

                                                                                                           Technické parametry ochrany:

Ochrana je osazena bleskojistkou 20 kA, 8/20 µs nebo ekvivalentem.

Měřené kmitočtové pásmo: 10 MHz - 2150 MHz
Činitel útlumu na kmitočtu 2150 MHz: lepší než -0,3 dB
Činitel přizpůsobení na kmitočtu 2150 MHz: lepší než -20 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA, 10/350 µs 
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP:< ± 35 Vp-p pro t≥ 250 ns

Připojení ochrany:
k signálové cestě: - jako průchozí kabelová spojka s konektory F75/F-F
k ekvipotenciální přípojnici systému: - izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mms nalisovaným kabelovým okem, připojeným k ochraně šroubem M5 (oko a šroub M5 jsou příslušenstvím ochrany)

Montážní poloha: libovolná      Rozměry-obrys: 25x55 mm       Hmotnost: 74 g      Třída krytí: IP20

Obr. 1

SPKO F75 SAT TV B foto

1 spko f75 sat tv b ff
Obr. 2  Oscilogram zbytkového přepětí u(t) na chráněném výstupu koaxiální přepěťové ochrany BrOK®, typ SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F při zkoušce rázovou proudovou vlnou o amplitudě 2,5 kA, 10/350µs.

graf SPKO F75 SAT TV B

Obr. 3  Činitelé útlumu a přizpůsobení koaxiální přepěťové ochrany BrOK®, typ SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F měřené v kmitočtovém pásmu 10 MHz až 4,0 GHz.
Nastavení měřících rozsahů analyzátoru:
útlum: -0,5 dB/div (křivka č.2)
činitel přizpůsobení: -5 dB/div (křivka č.1)
poloha měřícího kurzoru: 2,65 GHz
útlum: -0,32 dB / (na kmitočtu 2150 MHz -0,22 dB)
činitel přizpůsobení: -15,02 dB/ ( na kmitočtu 2150 MHz -20 dB)

 Důležité upozornění:

U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 00/01/06 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

Přepěťové ochrany BrOK®- kvalita za solidní ceny

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky u reklamované přepěťové ochrany ve sporných případech je umožnění kontroly instalačních podmínek servisním technikem výrobce. Po dobu trvání reklamačního řízení můžeme zákazníkovi zapůjčt funkční přepěťovou ochranu stejného typu.

Technické poradenství provádí a servis zajišťuje firma:

Ing. Vladimír Brok

Obchodní a technické informace:

logo
Pevná linka: (+420) 484 351 351
Mobil:  (+420) 604 489 036
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.prepeti.cz 

Výroba a servis:
Jiráskovo nábřeží 717/61
468 22 Železný Brod

Doporučená koncová cena bez 21% DPH: viz ceník.
Množstevní rabaty jsou stanoveny dle obchodních podmínek.

Ptejte se