Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

Kvalitní řešení přepěťové ochrany s dobrým poměrem cena/výkon pro:

  • antény RF | WiFi | satelit | TV
  • audiosítě a rozvody ozvučovací techniky
  • datové sítě průmyslových, informačních a zabezpečovacích systémů

Vážení zákazníci, v rámci technické podpory našich výrobků - přepěťových ochran BrOK® jsme se rozhodli přidat na našewebové stránky jednoduchá řešení technických problémů, které mohou nastat při instalaci antén a anténních systémů na stavbách a objektech, na kterých jsou nainstalovány hromosvody (=část systému vnější ochrany před bleskem) a také objasnit smysl a funkci přepěťových ochran (=část systému vnitřní ochrany před před bleskem).

Koaxiální Přepěťové Ochrany (KPO) lidově nazývané bleskojistky se používají k ochraně citlivých vstupů (a nebo také výstupů např. při přenosu videosignálů ze venkovních kamer EZS) u elektrických přístrojů a zařízení, které se navzájem propojují koaxiálními kabely. Z hlediska optimální ochrany objektů před bleskem platí pravidlo, že přepěťové ochrany se mají instalalovat co nejblíže místům přechodů mezi jednotlivými bleskovými zónami LPZ 0-LPZ 1. Tento požadavek je obvykle jednoduše splnitelný u nově stavěných objektů, ve kterých se s touto variantou počítá již v rámci projektu. Ale u starých instalací se z ryze praktických důvodů KPO obvykle instalují co nejblíže ke chráněným přístrojům. 

Podstatnou nevýhodou koaxiální přepěťové ochrany s plynovou bleskojistkou je to, že k aktivaci ochranného prvku (= bleskojistky) dochází s určitým časovým zpožděním, řádově desítek až stovek nanosekund. Po tuto dobu je bleskojistka jakoby nefunkční a proto napětí na chráněném výstupu je stejné jako napětí vstupní. To je způsobeno tím, že k aktivaci bleskojistky dojde teprve tehdy, když hodnotanapětí na bleskojistce dosáhne řádově stovek voltů (cca 400 - 1000 V dle použitého typu bleskojistky). Toto napětí se bohužel musí objevit, byť pouze na krátkou dobu i na chráněném výstupu ochrany. Pro některá vstupní zařízení radiotechnických prostředků jsou i tyto krátkodobé hodnoty kritické a takto "chráněná" zařízení to nemusí nepřežít". Pro lepší názornost popsaných jevů jsou uvedeny na obr. 8 až obr. 11 oscilogramy napěťové odezvy na chráněných výstupech koaxiálních přepěťových ochran s bleskojistkou a se zkratovaným čtvrtvlnným vedením (nebo rezonátorem) při stejné hodnotě vstupního zkušebního impulzu proudové vlny10/350 us. Rozdíl v ochranném účinku koaxiálních přepěťových ochran s bleskojistkou a s rezonátorem je na první pohled tak markantní, že snad nepotřebuje komentář.

Vážení zákazníci, na konci naší prezentace se pokusíme uvést na správnou míru jeden velice rozšířený omyl v povědomí české technické veřejnosti o významu platnosti technických norem. Řada uživatelů si vysvětluje význam “technická doporučení” tak, že když to jsou “jenom” technická doporučení tak že vlastně nejsou závazná. To by ale ve svém důsledku znamenalo, že když ta doporučení nejsou závazná, tak že není nutné je v praxi aplikovat. Pak by ale vydání takové normy bylo zcela zbytečné.

Ing. Vladimír Brok

+420 484 351 351
+420 604 489 036
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiráskovo nábřeží 717
468 22 Železný Brod
Czech republic

Ptejte se

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.