Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

Kvalitní řešení přepěťové ochrany s dobrým poměrem cena/výkon pro:

 • antény RF | WiFi | satelit | TV
 • audiosítě a rozvody ozvučovací techniky
 • datové sítě průmyslových, informačních a zabezpečovacích systémů

Popis konstrukčního a obvodového řešení sdružených přepěťových ochran BrOK®

Sdružené přepěťové ochrany BrOK® jsou určeny pro přepěťovou ochranu elektrických a elektronických přístrojů, jejich systémů a zařízení, která jsou navzájem propojena metalickými vodiči a kabely nejrůznějších elektroinstalací vedoucích z venkovního prostředí chráněného proti přímému úderu blesku (zóny bleskové ochrany LPZ 0B, 0C) v průmyslových i civilních objektech ve kterých je potřeba tyto přístroje chránit před přepětím vyvolaným např. průmyslovým elmg. rušením, atmosférickými výboji a blesky atd.

Sdružené přepěťové ochrany BrOK® se obvodově i konstrukčně liší od běžně vyráběných přepěťových ochran v několika významných technických detailech:

 1. Odlišné obvodové řešení přepěťových ochran BrOK®:

  1. Všechny vstupy ochran jsou osazeny výkonovými odpory, které jsou sériově předřazeny všem ochranným prvkům včetně bleskojistek. Toto řešení má zásadní význam v tom, že podstatná část vstupního impulsního výkonu se při průchodu bleskového proudu odporem přemění na ztrátové teplo (P=RI2) a tím je výkonové zatížení vlastního ochranného prvku (bleskojistky) výrazně omezeno. 

  2.  Důsledkem tohoto obvodového řešení je výrazné prodloužení životnosti ochranného prvku (bleskojistky). Zájemcům na dotaz poskytneme podrobnější údaje o experimentálně zjištěných hodnotách.

  3. Vhodnou volbou ohmické hodnoty výkonového odporu současně dosáhneme toho, že odpor zároveň plní funkci výkonového odpojovače. Pokud při zkušebním testu vstupní proudová vlna ve tvaru 10/350 µs přesáhne dovolenou jmenovitou hodnotu 2,5 kA o 20% (≥ 3 kA), tak dojde vlivem impulzního ztrátového výkonu na odporu k jeho termodynamickému přetížení a následnému přerušení.

   odpalena

   Tímto způsobem jsou chráněny i všechny následující ochranné prvky v ochraně a prorto nemůže dojít k jejich poškození ani v případě, že na vstup ochrany bude působit vyšší hodnota bleskového proudu než na který je ochrana konstruována. Tím je zajištěno, že ani v těchto případech nedojde k poškození chráněných přístrojů za sdruženou přepěťovou ochranou.

  4. Ochrana je jednoduše opravitelná pouhou výměnou zničených výkonových odporů a materiálové náklady na opravu nepřesáhnou několik desítek korun.

 2. Odlišné konstrukční řešení ochran BrOK®:

  1. Při výrobě ochran není použit tištěný plošný spoj, protože nesplňuje požadavek dostatečného vodivého průřezu ochranných vodičů (≥ 2,5 mm2při  zachování jejich přijatelných rozměrů. Konstrukce ochrany je proto řešena tak, že jednotlivé součástky jsou pájeny na "základový" mosazný plech tl. 0,5 mm a šířky 50 mm, který tak tvoří lokální ekvipotenciální přípojnici ochrany o efektivním vodivém průřezu 25 mm2. Toto konstrukční řešení zajišťuje elektrické propojení jednotlivých součástek ochrany s minimální dosažitelnou impedancí. Je vhodné připomenout, že např. při průtoku impulsního proudu 1 kA impedancí o absolutní hodnotě 10 mΩ vznikne úbytek napětí 10V. A každý konstruktér, který se zabýval řešením nízkých přechodových impedancí dobře ví jak je obtížné těchto hodnot v praxi dosáhnout.

  2. K propojení lokální ekvipotenciální přípojnice ochrany s vnějším připojením k EP nebo k PE(N) je použit nerezový svorník se závitem, který spolehlivě vyvede proudový impuls ven z ochrany. 

  3. Šroubové svorkovnice (a nebo alternativně konektory) pro připojení vodičů z venkovního přívodu byly vybrány dle jejich katalogových údajů tak, aby splňovaly požadavky na požadovanou napěťovou a proudovou odolnost tohoto připojení.

  4. Také montáž těchto svorek a nebo konektorů do plastové krabičky přepěťové ochrany je provedena tak, aby byla zaručena potřebná napěťová odolnost připojení vstupů do ochran.

Všechny zde vyjmenované technické detaily byly důkladně laboratorně odzkoušeny a v praktických aplikacích již po řadu let provozně ověřeny. Jedinou "nevýhodou" sdružených přepěťových ochran BrOK® je to, že je nelze vyrobit v rozměrově menším provedení.

 

Správné připojení ochran ke vstupnímu a výstupnímu vedení

 1. Vstupní svorky označené jako "Vstupy" a výstupní svorky označené jako "Chráněné výstupy" jsou označeny ve smyslu jejich správného připojení ke vstupnímu vedení (= vedení přicházejícímu z venkovního prostředí) a k výstupnímu vedení (= vedení odcházejícímu ke chráněným přístrojům) a nikoliv ve smyslu směru průchodu přenášeného signálu. Pro správné pochopení je připojeno schéma zapojení na obr. 1.

  pripojeni vstupu

  Obr.1

 

Ing. Vladimír Brok

+420 484 351 351
+420 604 489 036
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiráskovo nábřeží 717
468 22 Železný Brod
Czech republic

Ptejte se

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.